logo generali - global risc
Vosté i l'equip - titol de la página
Com a empresari, vostè té una responsabilitat envers les persones que té al seu càrrec, per tal de preveure qualsevol adversitat i tenir la seguretat que la podrà solucionar fins i tot abans que passi.
separador vertical
Jubilació - titol de l'apartat
Cobertura de la font d'ingressos dels empleats a partir del moment de la seva jubilació i segons les seves necessitats.
separador vertical
Metges particulars
Metges particulars
Arribada l'edat de la jubilació i un cop complert el termini del contracte, el cobrament es fa mitjançant rendes, de manera que es percep una renda vitalícia que pot ser revertida al cònjuge i pot incloure assegurances complementàries per cobrir casos de defunció o invalidesa. Aquesta opció és ideal per a persones que volen estalviar a molt llarg termini.
separador vertical
Metges particulars
Assegurances de vida
Un cop finalitzat el contracte i arribat el moment de la jubilació, cadascú escull si vol cobrar el capital de manera periòdica, mitjançant una renda anual o mensual, o bé de manera única, i recuperar el capital íntegre revalorat. Es poden combinar ambdós sistemes de cobrament, i també pot incloure a la seva pòlissa, abans que finalitzi el contracte, assegurances complementàries per cobrir casos de defunció o invalidesa. A més, és possible rescatar el capital totalment o parcialment sempre que es vulgui abans de finalitzar el contracte i en un termini de 15 dies. I sempre amb un interès mínim garantit del 2,7% el 2011.
separador vertical
Contractes financers - titol de l'apartat
Amb el fons d'inversió multisuports PHI, els seus estalvis no paren mai de créixer, perquè els seus diners sempre guanyen rendibilitat.
separador vertical
Metges particulars
Assegurances d'accidents
PHI és un contracte d'alt rendiment des de només 150¤ d'inversió trimestral en els fons escollits entre més de 300 amb diferents nivells de risc. Amb un fons euros sense risc, un rendiment del 3,60% el 2010 i un interès mínim garantit del 2,70% el 2011. Els nostres assessors aconsellen en tot moment l'opció més interessant segons cada perfil.
separador vertical
Prevenció - titol de l'apartat
Prevenir és sempre la millor manera d'evitar circumstàncies imprevistes o no desitjades, en benefici de la salut i el benestar de tothom.
separador vertical
Metges particulars
Assegurances d'accidents
Assegurança d'accidentas que dóna la màxima cobertura als seus empleats en cas d'accident laboral, i també en l'ús de vehicles d'empresa.
separador vertical
Metges particulars
Assegurances d'accidents
Cobertures mèdiques col·lectives que complementen la CASS i que ofereixen cobertura familiar amb la quota d'un sol assegurat. Assistència mèdica total per a treballadors autònoms i multiassistència en viatge en els àmbits sanitari i jurídic, entre d'altres.
separador vertical
Metges particulars
Assegurances d'accidents
Assegurança de vida per cobrir la seva empresa i les seves obligacions envers socis o altres parts implicades, i també per cobrir els seus empleats en cas de malaltia o accident que puguin derivar en invalidesa total o parcial o bé en defunció.
separador vertical
Metges particulars
Assegurances d'accidents
Subsidi diari que permet cobrir la pèrdua del salari dels empleats en cas d'accident, malaltia o hospitalització. Opcionalment, ens fem càrrec de les despeses generals de la seva empresa o negoci durant 1 any.