logo generali - global risc
Vosté i els seus - titol de la página
La seva protecció i la dels seus familiars és prioritària, per això li oferim els productes més avantatjosos i amb més cobertures per assegurar la seva tranquil·litat en qualsevol moment i circumstància.
separador vertical
Metges particulars
Metges particulars
Perquè assegurar la seva salut és primordial, posem a disposició seva un ampli ventall de productes que complementen els serveis de la CASS i li permeten disposar en tot moment d'una cobertura mèdica total, sense límit de pòlissa i amb les màximes prestacions en prevenció i atenció a Andorra i Espanya, incloent-hi l'assistència en viatge.
separador vertical
Metges particulars
Assegurances de vida
Pensant en la necessitat d'anticipar-nos a qualsevol imprevist, les nostres assegurances de vida cobreixen un ampli espectre de supòsits i situacions amb l'objectiu que vostè i els seus no hagin de témer res en cas de malaltia, accident, invalidesa total o parcial, o defunció. Pagui només per allò que necessita i protegeixi la seva família en qualsevol circumstància.
separador vertical
Metges particulars
Assegurances d'accidents
Hi ha circumstàncies a la vida que no es poden controlar, però sí que es poden preveure. Per això, les nostres assegurances d'accidents abracen un ampli ventall de supòsits, des dels més bàsics fins als més complexos, per tal que vostè estigui cobert en cas d'accident o diferents graus d'invalidesa. Amb quotes iguals per a tothom, independentment de l'edat, el sexe o la professió, però amb possibilitat de variar la quota i el capital contractat sense penalització. I sempre amb capital assegurat per defunció i garantia de Pèrdua Total i Irreversible de l'Autonomia (PTIA).
separador vertical
Metges particulars
Subsidi diari
En cas d'accident, malaltia o hospitalització, cobrim la pèrdua del salari o de la font d'ingressos, complementant la falta de cobertura de la CASS, també per a treballadors autònoms. Cobertura de la renda d'invalidesa parcial del 33% al 66% fins als 65 anys i cobertura de la renda d'invalidesa total a partir del 66%. Opcionalment, ens fem càrrec de les despeses d'educació dels fills i de les despeses generals de la seva empresa o negoci durant 1 any.